Vol494模特小海臀Rena性感粉绿连身衣半撩露开档肉丝秀翘臀诱惑写真47P小海臀花漾

Vol494模特小海臀Rena性感粉绿连身衣半撩露开档肉丝秀翘臀诱惑写真47P小海臀花漾

根据本方倍芍药加饴糖,名小建中汤,更加当归,名当归建中汤,更加黄,名黄建中汤。 老子云∶天之道,其张弓乎,高者抑之。

食复者,宜枳实栀子豉加大黄汤下之。四逆,谓四逆汤也,当归四逆,谓当归四逆汤也。

根据本方倍芍药加饴糖,名小建中汤,更加当归,名当归建中汤,更加黄,名黄建中汤。【注】少腹满按之痛,若四肢厥冷,小便清白者,是冷结膀胱,宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。

大法表证罢,热传于里则宜下之,热除即愈,宜调胃承气也;此失下,热极则危而死矣。双解散∶普解风寒暑湿,饥饱劳逸,忧愁思虑,恚怒悲恐,四时中外诸邪所伤,亿觉身热、头疼、拘倦强痛,无问自汗、无汗,憎寒发热,渴与不渴,有甚伤寒疫疠,汗病两感,风气杂病,一切旧病作发,三曰里外,并宜服之。

表实无汗,重者麻黄汤主之。 其不消者,必是庸医以手按出脓核大重,又以凉药凉了皮,以致如此。

若二、三日热仍不解,亦无里寒吐利之证,去细辛易甘草,缓温而和厥阴阴邪微细厥,肤冷脏厥躁难安,囊缩舌短苔滑黑,四逆当归四逆先,少满痛厥姜萸入,蛔厥静而复时烦,得食而呕蛔闻臭,烦因蛔动乌梅丸。 春温夏热秋清凉,冬气冷冽令之常,伤之四时皆正病,非时有气疫为殃。

Leave a Reply